Valná hromada

Pozvánka na valnou hromadu 2023

Podle čl. III. bodu 2.2 stanov Zlínského plaveckého klubu svolávám zasedání valné hromady Zlínského plaveckého klubu, z.s. Valná hromada se bude konat v sobotu 30. září 2023 ve 14:30 hodin

v zasedací místnosti na 25m bazénu, Hradská 888, Zlín.

Program:

  1. zahájení, schválení programu
  2. volba mandátové, návrhové komise
  3. zpráva o činnosti za uplynulé období, výhled na další období
  4. zpráva o hospodaření za rok 2022, plán hospodaření 2023 
  5. zpráva mandátové komise
  6. volba nových členů výkonného výboru ZlPK
  7. volba nových členů dozorčí rady ZlPK
  8. diskuze
  9. zpráva návrhové komise, návrh usnesení
  10. závěr
Školní rok 2023/2024

Kurzy přípravky na další školní rok 2023/2024

Klikněte na tlačítko níže a vyplňte Online přihlášku nebo si stáhněte fyzickou.

Vážení rodiče,

máme za sebou první týden plavecké přípravky, kdy jsme Vám předali kartičky ke vstupu na bazén
a ve vodě proběhlo rozřazování dětí na dráhy podle úrovně jejich plaveckých dovedností. U pokladen 50m bazénu Vám budeme k dispozici také příští týden vždy 15 minut před zahájením plavecké výuky.

Vzhledem ke skutečnosti, že od příštího týdne již nebude probíhat pravidelné testování dětí ve školách, budeme jedenkrát týdně vybírat čestné prohlášení, které naleznete v příloze.

Prosíme, aby toto čestné prohlášení odevzdávali všechny děti bez ohledu na věk, protože součástí formuláře je i prohlášení o neexistenci příznaků (kašel, …). Na děti do 6 let se nevztahují podmínky
pro vstup na bazén – očkování, testování, prodělaná nemoc.

V praxi to bude probíhat tak, že u pokladen bude stát cvičitel/ka Zlínského plaveckého klubu, kteří budou čestné prohlášení vybírat. Teprve poté bude možné si vyzvednout čip ke vstupu na bazén. V případě, že zapomenete čestné prohlášení doma, bude možné ho vyplnit na místě. Testy ani jiné certifikáty kontrolovat nebudeme.