Valná hromada

Pozvánka na valnou hromadu 2022

V souladu s čl. VI. bod 2) stanov Zlínského plaveckého klubu je svoláno zasedání valné hromady, které se bude konat v sobotu 22. října 2022 ve 14 hodin

v zasedací místnosti Centroprojektu, Štefánikova 167, Zlín.

Program:

  1. Zahájení, schválení programu
  2. Zpráva o činnosti za uplynulé období, výhled na další období
  3. Zpráva o hospodaření 
  4. Organizační a různé
  5. Diskuze
  6. Závěr

Vážení rodiče,

máme za sebou první týden plavecké přípravky, kdy jsme Vám předali kartičky ke vstupu na bazén
a ve vodě proběhlo rozřazování dětí na dráhy podle úrovně jejich plaveckých dovedností. U pokladen 50m bazénu Vám budeme k dispozici také příští týden vždy 15 minut před zahájením plavecké výuky.

Vzhledem ke skutečnosti, že od příštího týdne již nebude probíhat pravidelné testování dětí ve školách, budeme jedenkrát týdně vybírat čestné prohlášení, které naleznete v příloze.

Prosíme, aby toto čestné prohlášení odevzdávali všechny děti bez ohledu na věk, protože součástí formuláře je i prohlášení o neexistenci příznaků (kašel, …). Na děti do 6 let se nevztahují podmínky
pro vstup na bazén – očkování, testování, prodělaná nemoc.

V praxi to bude probíhat tak, že u pokladen bude stát cvičitel/ka Zlínského plaveckého klubu, kteří budou čestné prohlášení vybírat. Teprve poté bude možné si vyzvednout čip ke vstupu na bazén. V případě, že zapomenete čestné prohlášení doma, bude možné ho vyplnit na místě. Testy ani jiné certifikáty kontrolovat nebudeme.