Historie klubu

Zlínský plavecký klub byl založen v létě roku 2010. Za jeho zrodem stojí zlínští plavci, kteří v minulosti prošli sportovními plaveckými třídami i střediskem vrcholového sportu. Mezi současnými trenéry Zlínského plaveckého klubu jsou bývalí reprezentanti i mnohonásobní mistři tehdejšího Československa, kteří své medaile a tituly získávali od žákovských kategorií až po dospělé. Vycházíme tedy z historických tradic zlínského plavání a vlastních bohatých zkušeností získaných během aktivní sportovní kariéry vrcholových plavců. Našimi svěřenci jsou především plavci v žákovské a dorostenecké kategoriích, od roku 2014 již také i dospělí plavci a MASTERS. Celkem 114 aktivních závodních plavců. V roce 2013 byl první závodník Zlínského plaveckého klubu zařazen do reprezentace České republiky. Mezi nejúspěšnější aktivní plavce patří mnohonásobný medailista Lukáš Macek, člen juniorského reprezentačního výběru, dvojnásobná medailistka Mistrovství České republiky dorostu Gabriela Chudárková, žákovský mistr ČR Jan Malůš a další medailisti ze žákovských mistrovství České republiky Kateřina Hromadníková, Gabriela Chudárková, Martin Klusal, Nicol Lissová, Tereza Lavičková, Petr Procházka, Martin Ráček, Petra Vybíhalová a Matěj Zábojník. Do jejich přípravy však, na rozdíl od ve Zlíně dosud užívaných tréninkových metod a postupů, zavádíme a využíváme nové moderní trendy sportovní výchovy a sportovního tréninku.

Krédem a hlavním cílem je všestranný sportovní rozvoj plavců v dětském a juniorském věku, zaměřený na všeobecnou sportovní zdatnost, obratnost a dynamiku pohybu. Koncepce práce navazuje na tuto základní filosofii, kterou vyznáváme u sportování dětí a mládeže. Není jen napsané na papíře jako soubor frází, ale je už čtvrtý rok s překvapivě dobrými výsledky naplňovaný v praxi. Významně jsme rozšířili rozsah suché přípravy. Při trénincích v bazénu se výrazně zaměřujeme na rozvoj plavecké techniky s využitím vlastních zkušeností a moderní videotechniky. Tréninky připravujeme tak, aby nešlo jen o nezáživnou a jednostrannou plaveckou dřinu. Aby v rámci svého fyzického vývoje úspěšně zvládly sportovní přechod ze žákovské přes juniorskou až do kategorie dospělých. Se vzrůstajícími sportovními výsledky, ale bez toho, aby je trénink v plaveckém bazénu psychicky otrávil nebo dokonce negativně ovlivnil jejich zdraví. Přednostně důraz klademe na všestrannost a obecnou sportovní zdatnost každého jednotlivce. Úzká specializace pouze a výhradně na plavání je v dětském a juniorském věku špatnou cestou, po které ani v budoucnu nepůjdeme. Krátkodobé úspěchy talentovaných jedinců v žákovské kategorii by byly příliš vysokou daní za ohrožení jejich sportovní perspektivy v dospělém věku.

Maximální pozornost věnujeme kompenzaci svalových skupin, které jsou v plaveckém sportu jednostranně přetěžovány tréninkem v, pro člověka nepřirozeném, vodním prostředí a při lokomoci, která je založena výrazně na využití horních končetin. Na této problematice spolupracují speciálně školení trenéři s vysokou odbornou erudicí a profesionální fyzioterapeuti, kteří za sebou mají vlastní plaveckou kariéru.

Pro co nejlepší zjištění a zajištění zdravotních předpokladů každého plavce jsme začali zajišťovat kompletní lékařské prohlídky v Centru sportovní medicíny Ostrava. Navázali jsme spolupráci s dalšími odborníky na sportovní medicínu, jejichž závěry taky aplikujeme v naší sportovní přípravě. Neustálým studiem tyto znalosti stále prohlubujeme a taky v čím dál větší míře uplatňujeme při naší práci s mládeží.

Spolupracujeme taky se specialisty na sportovní výživu a se sportovními psychology, jejichž doporučení aplikujeme v naší práci.

Zátěž zvyšujeme postupně, nikoliv skokově, vždy podle analýzy předešlého tréninkového období a dosažených výsledků. Oproti dříve běžnému stereotypu nemají žáci 7., 8. a 9. sportovní třídy žádný den dvoufázový trénink ve vodě.

Využíváme vlastní propracovaný motivační a hodnotící systém, který pomocí podrobného programu plavecké statistiky vyhodnocuje všechny výkony našich plavců i jejich výkonnostní růst. Pokud se ukazuje, že některé z dětí má lepší předpoklady uplatnit se v jiném sportu, třeba v ploutvovém plavání či triatlonu, spolupracujeme na jejich dalším sportovním vývoji s trenéry těchto sportů a doporučujeme jejich přechod do jejich oddílů. Tuto spolupráci budeme i v budoucnu dále rozvíjet.

Přestože jsme omezili tréninkové objemy, dosahují naši plavci výborných sportovních výsledků. Od založení klubu v roce 2010 překonalo celkem 16 našich plavců již 103 rekordů v dlouhodobých zlínských plaveckých tabulkách.

Školní rok 2023/2024

Kurzy přípravky na další školní rok 2023/2024

Klikněte na tlačítko níže a vyplňte Online přihlášku nebo si stáhněte fyzickou.

Vážení rodiče,

máme za sebou první týden plavecké přípravky, kdy jsme Vám předali kartičky ke vstupu na bazén
a ve vodě proběhlo rozřazování dětí na dráhy podle úrovně jejich plaveckých dovedností. U pokladen 50m bazénu Vám budeme k dispozici také příští týden vždy 15 minut před zahájením plavecké výuky.

Vzhledem ke skutečnosti, že od příštího týdne již nebude probíhat pravidelné testování dětí ve školách, budeme jedenkrát týdně vybírat čestné prohlášení, které naleznete v příloze.

Prosíme, aby toto čestné prohlášení odevzdávali všechny děti bez ohledu na věk, protože součástí formuláře je i prohlášení o neexistenci příznaků (kašel, …). Na děti do 6 let se nevztahují podmínky
pro vstup na bazén – očkování, testování, prodělaná nemoc.

V praxi to bude probíhat tak, že u pokladen bude stát cvičitel/ka Zlínského plaveckého klubu, kteří budou čestné prohlášení vybírat. Teprve poté bude možné si vyzvednout čip ke vstupu na bazén. V případě, že zapomenete čestné prohlášení doma, bude možné ho vyplnit na místě. Testy ani jiné certifikáty kontrolovat nebudeme.