Plavecká přípravka

Chcete naučit Vaše děti plavat? Přihlaste je k nám do plavecké přípravky Zlínského plaveckého klubu - SHARKS. Postaráme se, aby se Vaše děti naučily plavat a v plavání se neustále zdokonalovaly. Výuka probíhá na různých bazénech podle plavecké výkonosti a máme i kurzy plavání pro dospělé!

„Kdo jsme? Žraloci! Co jsme? Žraloci! My jsme? Žraloci!"

Plavání pro děti

Učíme plavat neplavce
od 5 let - 15 let.

Sportovní plavání

Nadaní plavci pokračují v sportovním plavání a plaveckých třídách až na vrcholové plavání.

Tábory

Přihlaste děti na příměstské tábory se zaměřením na zdokonalení plavání.

Vyberte

Dětský bazén

Pro koho je určen?

Tento bazén je určen především pro neplavce od 5 let. Výuka probíhá 1x týdně a trvá 55 minut.

Jak to probíhá?

Každá hodina začíná rozcvičkou, aby děti již v mladém věku pomalu začaly poznávat své tělo a jeho možnosti. U nejmenších začátečníků základním seznámením s vodou, ponořením hlavy, udržením na vodě, u pokročilejších celým znakem. Dále se pokračuje kraulovýma nohama a pomalým nácvikem kraulové ruky. Je nutné mít na paměti, že řada plaveckých prvků se musí pravidelně opakovat, aby si dítě pevně osvojilo základy daného plaveckého způsobu. Nelze věci uspěchat, protože by to vedlo ke špatnému návyku určitého cvičení či stylu. Před koncem hodiny zařazujeme skoky do vody, lovení puků a mnoho zajímavých prvků, jež bývají pro děti odměnou. Jednou za čas bývají společné hodiny, kdy uspořádáme pro děti štafety a společné hry.

Středa

16.00 - 16.55
17.00 - 17.55

Čtvrtek

16.00 - 16.55

Pátek

16.00 - 16.55


25m bazén

Pro koho je určen?

Tento bazén je určen pro děti od 7 let se zvládnutými základy plavání. Výuka probíhá 1x týdně a trvá 55 minut.

Jak to probíhá?

Každá hodina začíná aktivní rozcvičkou, aby se děti zahřály a připravily své tělo na plavecký trénink. Na 25m bazénu máme děti rozděleny do družstev dle jejich úrovně plavání. Nejmenší plaváčci jsou v drahách u dámských šaten, aby byl zajištěn co možná nejsnazší přechod z dětského bazénu. Zde se věnujeme primárně rozvoji znaku. V hluboké vodě jsou již děti pokročilejší a už pilně nacvičují plavecký styl kraul. Před koncem hodiny zařazujeme skoky do vody a mnoho zajímavých prvků, jež bývají pro děti odměnou. V úterních hodinách plaveme na délky a ve středečních na šířky.

Úterý

18.00 - 18.55

Středa

18.00 - 18.55


50m bazén

Pro koho je určen?

Tento bazén je určen pro děti od 7 až do 15 let se zvládnutými základy plavání. Výuka probíhá 1x nebo 2x týdně a trvá 55 minut.

Jak to probíhá?

Scházíme se na straně u plavčíkárny. Každá hodina začíná aktivní rozcvičkou, která děti připraví na plavecký trénink. Na 50m bazénu máme děti rozděleny do družstev dle jejich plavecké úrovně. Po zvládnuté znakové souhře se děti následně věnují kraulu, poté plaveckému způsobu prsa a na nejlepších drahách si dětí vyzkouší motýlka. Je nutné mít na paměti, že řada plaveckých prvků se musí pravidelně opakovat, aby si dítě pevně osvojilo základy daného plaveckého způsobu. Před koncem hodiny zařazujeme skoky do vody a mnoho zajímavých prvků, jež bývají pro děti odměnou.

Pondělí

17.00 - 17.55

Úterý

17.00 - 17.55

Středa

17.00 - 17.55

Čtvrtek

17.00 - 17.55

Pátek

17.00 - 17.55


Sportovní plavání

Pro koho je určeno sportovní plavání?

Sportovní plavání je především určeno pro děti od 11 do 15 let s třemi zvládnutými plaveckými způsoby (znak, prsa, kraul), které chtějí dále rozvíjet své sportovní a plavecké schopnosti. Výuka probíhá na 50m bazéně 2x až 5x týdně podle možností každého účastníka a lekce trvá 55 minut.

Jak to probíhá?

Hodina začíná krátkou rozcvičkou, aby se děti rozehřáli před zahájením tréninku ve vodě. Během školního roku probíhá trénink všech plaveckých stylů a zdokonalování jejich techniky. Probíhá i nácvik obrátek a závodních skoků a pro zpestření výuky závodníci využívají ploutve nebo packy. Děti se už také účastní plaveckých závodů pořádaných našim klubem a v případě zájmu můžou plavat i na ostatních závodech ve svých věkových kategoriích.

Pondělí

17.00 - 17.55

Úterý

17.00 - 17.55

Středa

17.00 - 17.55

Čtvrtek

17.00 - 17.55

Pátek

17.00 - 17.55

Vážení rodiče,

máme za sebou první týden plavecké přípravky, kdy jsme Vám předali kartičky ke vstupu na bazén
a ve vodě proběhlo rozřazování dětí na dráhy podle úrovně jejich plaveckých dovedností. U pokladen 50m bazénu Vám budeme k dispozici také příští týden vždy 15 minut před zahájením plavecké výuky.

Vzhledem ke skutečnosti, že od příštího týdne již nebude probíhat pravidelné testování dětí ve školách, budeme jedenkrát týdně vybírat čestné prohlášení, které naleznete v příloze.

Prosíme, aby toto čestné prohlášení odevzdávali všechny děti bez ohledu na věk, protože součástí formuláře je i prohlášení o neexistenci příznaků (kašel, …). Na děti do 6 let se nevztahují podmínky
pro vstup na bazén – očkování, testování, prodělaná nemoc.

V praxi to bude probíhat tak, že u pokladen bude stát cvičitel/ka Zlínského plaveckého klubu, kteří budou čestné prohlášení vybírat. Teprve poté bude možné si vyzvednout čip ke vstupu na bazén. V případě, že zapomenete čestné prohlášení doma, bude možné ho vyplnit na místě. Testy ani jiné certifikáty kontrolovat nebudeme.