Plavecká přípravka

Chcete naučit Vaše děti plavat? Přihlaste je k nám do plavecké přípravky Zlínského plaveckého klubu - SHARKS. Postaráme se, aby se Vaše děti naučily plavat a v plavání se neustále zdokonalovaly. Výuka probíhá na různých bazénech podle plavecké výkonosti a máme i kurzy plavání pro dospělé!

„Kdo jsme? Žraloci! Co jsme? Žraloci! My jsme? Žraloci!"

Plavání pro děti

Učíme plavat neplavce
od 5 let - 15 let.

Sportovní plavání

Nadaní plavci pokračují v sportovním plavání a plaveckých třídách až na vrcholové plavání.

Tábory

Přihlaste děti na příměstské tábory se zaměřením na zdokonalení plavání.

Vyberte

Přihlášky

Plavání pro děti

Dětský bazén

Pro koho je určen?

Tento bazén je určen především pro neplavce od 5 let. Výuka probíhá 1x týdně a vyučovavací hodina trvá 60 minut.

Jak to probíhá?

Každá hodina začíná krátkou rozcvičkou, aby děti již v mladém věku pomalu začaly poznávat své tělo a jeho možnosti. Začínáme u nejmenších začátečníků základním seznámením s vodou, ponořením hlavy, udržením na vodě, u těch pokročilejších znakovýma nohama, znakovou rukou a po Vánocích celým znakem. Dále se pokračuje kraulovýma nohama a pomalým nácvikem kraulové ruky. Je nutné mít na paměti, že řada plaveckých prvků se musí pravidelně opakovat, aby si dítě pevně osvojilo základy daného plaveckého způsobu. Nelze věci uspěchat, protože by to vedlo ke špatnému návyku určitého cvičení či stylu. Před koncem hodiny zařazujeme skoky do vody, lovení puků a mnoho zajímavých prvků, jež bývají pro děti odměnou. Jednou začas bývají společné hodiny, kdy uspořádáme pro děti štafety a společné hry.

Středa

16.00 - 17.00
17.00 - 18.00

Čtvrtek

16.00 - 17.00

Pátek

16.00 - 17.00

25m bazén

Pro koho je určen?

Tento bazén je určen pro děti od 7 let se zvládnutými základy plavání. Výuka probíhá 1x týdně a vyučovavací hodina trvá 60 minut.

Jak to probíhá?

Každá hodina začíná krátkou rozcvičkou, aby děti již v mladém věku pomalu začaly poznávat své tělo a jeho možnosti. Na 25m bazénu máme děti rozděleny do 4 družstev. Nejmenší plaváčci jsou v drahách u dámských šaten, aby byl zajištěn co možná nejsnazší přechod z dětského bazénu. Zde je v prvních dvou měsících zpravidla zopakováno a znovu připomenuto, co se doposud naučily, tedy znakové nohy, znakové ruce a následně celý znak. V hluboké vodě jsou již děti pokročilejší a už pilně nacvičují kraulové nohy a procvičují kraulovou ruku. Před koncem hodiny zařazujeme skoky do vody a mnoho zajímavých prvků, jež bývají pro děti odměnou. V úterních hodinách plaveme na délky a ve středečních na šířky.

Úterý

18.00 - 19.00

Středa

18.00 - 19.00

50m bazén

Pro koho je určen?

Tento bazén je určen pro děti od 7 až do 15 let se zvládnutými základy plavání. Výuka probíhá 1x nebo 2x týdně a vyučovavací hodina trvá 60 minut.

Jak to probíhá?

Každá hodina začíná krátkou rozcvičkou, aby děti již v mladém věku začaly poznávat své tělo a jeho možnosti. Scházíme se na straně u plavčíkárny. Na 50m bazénu máme děti rozděleny do 4 družstev. Na první dráze je v prvních dvou měsících zpravidla zopakováno a znovu připomenuto, co se doposud naučily, tedy znakové nohy, znakové ruce a následně celý znak. Následně se přesunou k nácviku kraulových nohou a kraulovému cvičení. Je nutné mít na paměti, že řada plaveckých prvků se musí pravidelně opakovat, aby si dítě pevně osvojilo základy daného plaveckého způsobu. Nelze věci uspěchat, protože by to vedlo ke špatnému návyku určitého cvičení či stylu. Před koncem hodiny zařazujeme skoky do vody a mnoho zajímavých prvků, jež bývají pro děti odměnou. Na dalších drahách se věnují zvládnutému znaku, dopilují kraul a v jarních měsících začínají s plaveckým způsobem prsa. Určitou motivaci pro ně jistě bude, že na dalších drahách plavou děti ze Sportovního plavání, které již jezdí na závody a věnují se kompenzačním cvičením na suchu.

Pondělí

17.00 - 18.00

Úterý

17.00 - 18.00

Středa

17.00 - 18.00

Čtvrtek

17.00 - 18.00

Pátek

17.00 - 18.00

Sportovní plavání

50m bazén

Pro koho je určen?

Sportovní plavání je především určeno pro děti od 8 do 15 let s dobře zvládnutými základy plavání tří plaveckých způsobů (znak, prsa, kraul), které chtějí dále rozvíjet své sportovní a plavecké schopnosti. Výuka probíhá na 50m bazéně 2x až 5x týdně podle možností každého účastníka.

Jak to probíhá?

Hodina začíná krátkou rozcvičkou, aby se děti rozehřáli před zahájením tréninku ve vodě. Během školního roku probíhá trénink všech plaveckých stylů a zdokonalování jejich techniky. Probíhá i nácvik obrátek a závodních skoků a pro zpestření výuky závodníci využívají ploutve nebo packy. Děti se už také účastní plaveckých závodů pořádaných našim klubem a v případě zájmu můžou plavat i na ostatních závodech ve svých věkových kategoriích.

Pondělí

17.00 - 18.00

Úterý

17.00 - 18.00

Středa

17.00 - 18.00

Čtvrtek

17.00 - 18.00

Pátek

17.00 - 18.00

Vážení rodiče,

máme za sebou první týden plavecké přípravky, kdy jsme Vám předali kartičky ke vstupu na bazén
a ve vodě proběhlo rozřazování dětí na dráhy podle úrovně jejich plaveckých dovedností. U pokladen 50m bazénu Vám budeme k dispozici také příští týden vždy 15 minut před zahájením plavecké výuky.

Vzhledem ke skutečnosti, že od příštího týdne již nebude probíhat pravidelné testování dětí ve školách, budeme jedenkrát týdně vybírat čestné prohlášení, které naleznete v příloze.

Prosíme, aby toto čestné prohlášení odevzdávali všechny děti bez ohledu na věk, protože součástí formuláře je i prohlášení o neexistenci příznaků (kašel, …). Na děti do 6 let se nevztahují podmínky
pro vstup na bazén – očkování, testování, prodělaná nemoc.

V praxi to bude probíhat tak, že u pokladen bude stát cvičitel/ka Zlínského plaveckého klubu, kteří budou čestné prohlášení vybírat. Teprve poté bude možné si vyzvednout čip ke vstupu na bazén. V případě, že zapomenete čestné prohlášení doma, bude možné ho vyplnit na místě. Testy ani jiné certifikáty kontrolovat nebudeme.