Informace o zpracování osobních údajů

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“)

Informujeme, že v souvislosti se členstvím v Zlínském plaveckém klubu, z.s.
(dále jen „Správce“),


je tento povinen na základě §3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“) zpracovávat u svých členů

1 jméno a příjmení,
2 datum narození,
3 adresu místa pobytu,
4 u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).

Informujeme, že na základě §3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány Osobní údaje dle bodu 1 až 4 po dobu 10 let ode dne, kdy člen přestane vykonávat činnost, pro kterou je Správcem evidován.

Informujeme, že na základě oprávněného zájmu Správce budou Osobní údaje pro účel vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy člen přestane vykonávat činnost, pro kterou je Správcem evidován.

Člen bere na vědomí, že Správce předává Osobní údaje těmto Zpracovatelům:

* Českému svazu plaveckých sportů, dále jen ČSPS a jeho pobočným spolkům,
* Světové plavecké federaci (FINA) a evropské plavecké federaci (LEN) zastřešující činnost ČSPS
* Českému olympijskému výboru, z.s., se sídlem Benešovská 1925/6, 101 00 Praha
* České unii sportu, z.s.
* příslušným orgánům státní správy a samosprávy, a to

za účelem

* vedení evidence členské základny ČSPS na základě směrnic ČSPS a s tím souvisejícími činnostmi,
* identifikace a účasti na soutěžích, výcvikových táborech apod.
* žádosti o dotace na základě §6b ZOPS.

Informujeme o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Osobních údajů se zájemce nemůže stát členem Zlínského plaveckého klubu, z.s.

Ve Zlíně dne 25.5.2018

Zjistěte jestli se Vás týká přípravka bez doplatku. Přihlášky a tábory.