Informace o zpracování osobních údajů

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“)

Informujeme, že v souvislosti se členstvím v Zlínském plaveckém klubu, z.s.
(dále jen „Správce“),


je tento povinen na základě §3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“) zpracovávat u svých členů

1 jméno a příjmení,
2 datum narození,
3 adresu místa pobytu,
4 u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).

Informujeme, že na základě §3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány Osobní údaje dle bodu 1 až 4 po dobu 10 let ode dne, kdy člen přestane vykonávat činnost, pro kterou je Správcem evidován.

Informujeme, že na základě oprávněného zájmu Správce budou Osobní údaje pro účel vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy člen přestane vykonávat činnost, pro kterou je Správcem evidován.

Člen bere na vědomí, že Správce předává Osobní údaje těmto Zpracovatelům:

* Českému svazu plaveckých sportů, dále jen ČSPS a jeho pobočným spolkům,
* Světové plavecké federaci (FINA) a evropské plavecké federaci (LEN) zastřešující činnost ČSPS
* Českému olympijskému výboru, z.s., se sídlem Benešovská 1925/6, 101 00 Praha
* České unii sportu, z.s.
* příslušným orgánům státní správy a samosprávy, a to

za účelem

* vedení evidence členské základny ČSPS na základě směrnic ČSPS a s tím souvisejícími činnostmi,
* identifikace a účasti na soutěžích, výcvikových táborech apod.
* žádosti o dotace na základě §6b ZOPS.

Informujeme o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Osobních údajů se zájemce nemůže stát členem Zlínského plaveckého klubu, z.s.

Ve Zlíně dne 25.5.2018

Školní rok 2023/2024

Kurzy přípravky na další školní rok 2023/2024

Klikněte na tlačítko níže a vyplňte Online přihlášku nebo si stáhněte fyzickou.

Vážení rodiče,

máme za sebou první týden plavecké přípravky, kdy jsme Vám předali kartičky ke vstupu na bazén
a ve vodě proběhlo rozřazování dětí na dráhy podle úrovně jejich plaveckých dovedností. U pokladen 50m bazénu Vám budeme k dispozici také příští týden vždy 15 minut před zahájením plavecké výuky.

Vzhledem ke skutečnosti, že od příštího týdne již nebude probíhat pravidelné testování dětí ve školách, budeme jedenkrát týdně vybírat čestné prohlášení, které naleznete v příloze.

Prosíme, aby toto čestné prohlášení odevzdávali všechny děti bez ohledu na věk, protože součástí formuláře je i prohlášení o neexistenci příznaků (kašel, …). Na děti do 6 let se nevztahují podmínky
pro vstup na bazén – očkování, testování, prodělaná nemoc.

V praxi to bude probíhat tak, že u pokladen bude stát cvičitel/ka Zlínského plaveckého klubu, kteří budou čestné prohlášení vybírat. Teprve poté bude možné si vyzvednout čip ke vstupu na bazén. V případě, že zapomenete čestné prohlášení doma, bude možné ho vyplnit na místě. Testy ani jiné certifikáty kontrolovat nebudeme.